Zwarte Pieten

Voice of Youth

Pesten 2

Zorgboerderij

Veel mensen weten niet wat een zorgboerderij is. Een zorgboerderij is een gewone boerderij waar de boer de kans geeft om de cliënt weer op het goede pad te laten komen. Hij laat de cliënten zinnige klusjes doen op zijn boerderij en motiveert ze hierbij zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen in de dingen die doen.

Als jongeren op het verkeerde pad komen doordat ze bijvoorbeeld verkeerde vrienden hebben, gepest worden op school, extreem spijbelen of verkeerde thuissituatie, komen ze in aanmerking voor het werk op een zorgboerderij. We hebben een gesprek gehad met Jacques Roumen, hij is samen met Maaike Mostert de baas van het bedrijf VOF Buitenkans en tevens is hij coach. 36 bedrijven werken samen met VOF Buitenkans waarvan er 2 de gelegenheid geven om te blijven slapen/wonen.

Ook voor jongeren

Jacques Roumen helpt mensen die het nodig hebben met het zoeken naar een geschikte zorgboerderij. “Van de 36 bedrijven is de helft een zorgboerderij, maar er zijn bijvoorbeeld ook houtwerk bedrijven. Het maken van een houtbewerking kan de cliënt een kick geven waardoor hij/zij meer zelfvertrouwen krijgt.” vertelt hij. “Het is kleinschalige zorg, er zijn meestal rond de 6 tot 8 cliënten die allemaal individuele zorg krijgen zodat er geen werkdruk ontstaat.” Ongeveer 40% van de mensen die werkzaam zijn op een zorgboederij is 18 jaar of jonger. “Omdat ze op school alleen maar negatief werden benaderd en op de zorgboerderij juist oprecht positief, werkt dit motiverend. Als ze bijvoorbeeld iets goed hebben gedaan, een klus goed hebben afgerond, krijgen ze een compliment.” zegt Jacques.

Omdat je natuurlijk leerplicht hebt onder de 18 jaar, gaat alles in overleg met de leerplichtambtenaar. Hij kan een vrijstelling geven voor een bepaalde tijd om weer 'beter' te worden. Cliënten kunnen ook via justitie bij een zorgboerderij belanden. “Gevangenisstraf werkt vaak niet bij jongeren. Omdat ze dan alleen maar meer straf krijgen dan dat ze al krijgen, zoeken ze naar een andere oplossing en komen ze uit bij een zorgboerderij.” aldus Jacques. Mensen die al bij een psychiater zitten kunnen ook doorverwezen worden naar een zorgboerderij, maar dit gebeurt zelden. De boeren krijgen betaald voor het begeleiden van hun cliënten. “De boeren moeten wel opgeleid zijn met een bepaald niveau. Er moet een goede kwaliteit zijn. Het is vrijwilligerswerk, dus niet verplicht, anders zou het dezelfde situatie opleveren als op bijvoorbeeld school. De cliënten moeten het wel zelf willen.”

buitenkans01