Zwarte Pieten

Voice of Youth

Pesten 2

Maatschappelijke stage

Alle scholieren in het voortgezet onderwijs moeten verplicht minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen. Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk. Zo kunnen jongeren tijdens hun schooltijd een bijdrage leveren aan de samenleving.

Op het havo en vwo moet in de vierde klas een maatschappelijke stage worden gelopen. Op het vmbo moet dit in de derde klas. SMWO biedt veel mogelijkheden om je maatschappelijke stage te regelen. Leerlingen mogen deze uren verdelen over de hele schoolloopbaan. Scholen kunnen kiezen voor een langere duur van de stage. Op het Goese Lyceum is het tot 1 mei. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Goede doelen
  • Ouderen helpen
  • Op basisscholen helpen
  • Helpen bij inburgering
  • Decors opbouwen voor toneelstukken
  • Meehelpen bij de scouting

Succesvolle afronding

Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. We hebben een aantal jongeren ondervraagd. Hieruit kwam uit dat merendeel van de jongeren hun stage liep in een buurthuis. “Ik doe het in een bejaardenhuis, het is makkelijk om de stage te regelen en leuk om te ervaren.” Vorig jaar was de maatschappelijke stage nog niet verplicht, toch rondde 95 procent van de jongeren het succesvol af. Andere jongeren hebben er geen zin in en zijn niet gemotiveerd. “Ik doe het met tegenzin, alleen omdat ik anders niet over kan gaan naar de 5e klas.” Aangezien het dit jaar wel verplicht is, doet iedereen die over wil naar de 5e het wel.

Er zijn dus veel mogelijkheden om je stage te doen en als je het leuk maakt is het niet erg.

Kijk eens op www.masdebevelanden.nl