Zwarte Pieten

Voice of Youth

Pesten 2

Grotere klassen op basisscholen

In veel klassen is het dit schooljaar een stuk drukker en onrustiger. Door bezuinigingen op het basisonderwijs zijn er minder leraren, dus worden de klassen groter. Daarnaast keren veel leerlingen met een handicap of gedragsproblemen terug naar het reguliere onderwijs.

Tussen oktober 2010 en maart 2012 verdwenen minimaal 10.000 banen in het onderwijs in Nederland. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van de lessen, omdat er steeds grotere klassen komen.

Minder leerlingen - minder leraren

Op de Holtkampschool in Goes merken ze dit ook. Vorig jaar zaten er 253 leerlingen op deze basisschool, dit aantal is dit jaar afgenomen met 15 leerlingen. Dit is een afname van 5.9%. Volgens Tom Rovers, directeur van de Holtkampschool, zijn er dit jaar een aantal grotere klassen van ongeveer 30 leerlingen. “Door bezuinigingen in het personeel zijn er een aantal grote klassen ontstaan die moeilijker handelbaar zijn. Dit is lastig voor leraren maar ze worden goed ondersteund door collega's.” Er is niet minder aandacht dan voorheen voor kinderen die meer aandacht nodig hebben. De Holtkampschool bezuinigt vooral omdat er minder leerlingen zijn, dus minder inkomen. “We proberen zo min mogelijk op de leerstof te bezuinigen, maar het is niet te vermijden om personeel te ontslaan.” Op de vraag of de eisen daarom voor leraren hoger worden, antwoordt hij dat er elk jaar hogere eisen worden gesteld maar dat dat in deze periode zeker nodig is.

Er wordt geprobeerd zo min mogelijk de lessen hieronder te laten lijden. Maar het is niet te vermijden dat de klassen groter worden, omdat er minder leraren zijn.

banenverlies